Terapi når du er særligt sensitiv

I terapi hos mig kan du,når du er særligt sensitiv i høj grad profitere af et samarbejde med heste, ad den vej åbner sig gode muligheder for at lære at leve godt i den verden vi er sat i.

Hovedparten af de klienter der opsøger min praksis viser sig at være sensitive

Sensitivitet kan være medfødt for eksempel har mange ‘for tidligt fødte’ en høj sensitivitet, også hos børn, unge og voksne med blandingsdiagnoser som autisme, add, adhd er sensitiviteten større, men sensitivitet ses også efter langvarige perioder med misforståelser eller mangel på forståelse fra omgivelserne, samt efter grænseoverskridende oplevelser de har haft gennem barndommen, ungdommen og voksenlivet – inden de begyndte i terapi (incest, fysisk/psykisk vold, overgreb,overfald, traumer). En særlig sensitivitet ses i forbindelse med stress, angst og depressionslidelser samt ved post traumatisk stress syndrom (Disse lidelser må diagnosticeres da de kræver en særlig tilgang i terapien).

Er du en særligt sensitiv person, kan man stadig se et typisk lavt selvværd og andre følge symptomer som kan afhjælpes gennem psykoterapeutisk forløb.

Når du er særligt sensitiv må du lære at leve med de følelser, fornemmelser og den intuition og følsomhed du nu engang har med dig.

Du behøver ikke at dyrke din sensitivitet, du behøver heller ikke at forsøge at lægge låg på den, men måske du behøver at få støtte til at finde ind til dig selv.

Flere klienter har i gennem samarbejdet med heste , oplevet at sensitiviteten ikke var nær så udtalt og efter et forløb med hestearbejde føltes det lettere at vælge sin sensitive tilstand til og fra, efter behov. det blev lettere at opbygge et filter og lære at slå det til og fra. Men også at opnå større selvforståelse og accept samt erkendelse af sin sensitivitet.

I terapien hos mig tilbydes du en blanding imellem praktiske øvelser med heste, Mind&Soul, samtaleterapi og naturligvis tilbydes du auriculo terapi som understøttende. Er du ekstremt sensitiv anbefales du at indtage homøopati derhjemme.

Lyder underligt med heste?

Der er en logisk forklaring på at det er en fordel at kombinere dig som særligt sensitiv med hesten i terapien. Ud over hesten vil du få lært nogle strategier der er gode at øve sig på. Du vil også får hjælp gennem behandling med auriculo samt homøopatiske dråber  specifik rette mod din måde at være sensitiv på.

  • Hesten kan hjælpe dig fordi den selv er højsensitivt væsen
  • Auriculo kan hjælpe dig fordi ved hjælp af auriculoterapi og medicin understøttes dit nervesystem meget præcist.
  • Homøopati kan hjælpe dig fordi det er en holistisk nænsom terapi til cellerne.
  • Jeg kan hjælpe dig, fordi jeg ved hvad det handler om når man er sensitiv og hvor stor betydning det har at kunne lære at leve GODT med den sensitivitet.Jeg har nogle meget virksomme metoder, som rækker ud over common sence i den fornuftige samtale, når disse kombineres, tilsammen viser sig både som en effektiv og kraftfuld terapi form.
Velkommen til at have det rart