Om at være offer

 • Det evige taknemmelige offer – man er et let bytte, nemt at gøre grin med
 • Hvis man uforskyldt udsættes for død, smerte eller anden lidelse er man offer
 • At bringe et offer – er en handling vi kan foretage
 • Bringe offer – at ofre er en hellig handling hvor man skænker en afgrøde eller andet som gave/tak
 • At ofre – er at give afkald på noget værdifuldt til fordel for noget andet
 • At ofre sig – uselvisk at give afkald på noget eller for noget
 • At ofre penge på – når man give penge ud til noget der har har værdi for den enkelte.

Rollen som offer – at påtage sig en offer rolle

Når jeg er offer:

 • Jeg fralægger mig ansvar for mit liv
 • Jeg lægger skylden på andre
 • Jeg venter på hjælp fra andre/ kan ikke selv
 • Jeg pålægger andre skyld
 •  Jeg dømmer/vurderer andre negativt
 • Jeg er opgivende/fastlåst/passiv

Offerrollen bliver tydelig:

 • Genkendelighed hos den som vælger offerrollen
 • Skaber drama
 • Vedkommende føler jalousi
 • Vedkommende er misundelig på andre
 • Vedkommende bliver let usikker på sig selv i de nære relationer
 • Vedkommendes føler skuffelse, når forventninger ikke bliver indfriet
 • Vedkommende føler svigt fra andre
 • Vedkommende får skyldfølelse
 • Vedkommende får dårlig samvittighed med selvbebrejdelse
 • Vedkommende føler sig ofte uretfærdig behandlet og forsmået
 • Vedkommende reagerer følelsesladet med sit indre barn
 • Vedkommendes forventninger til andre forbliver internt/usagt
 • Vedkommende er styret af frygt, pligt, negativ kontrol, lavt selvværd, andres bekræftelse

Offeradfærd viser sig med

 • Lidelse, Rastløshed, Vrede, Bitterhed, Kynisme, Smerte

Personer der tager /vælger offerrollen

 • Stjæler energien fra rum og omgivelser, så personener omkring én kan føle sig tappet. Det er det samme ‘synd for mig’ igen og igen at lytte til.

Kender du det?

Alle de mange beklagelser, at dramatisere, at være dramaqueen, bitre spydige bemærkninger om en person – have travlt med alt det de andre gør forkert og gøre et stort nummer ud af det…
Vedkommende har dog et valg – at tage ansvar, være deltagende og vedgå sig egne fejltagelser, fejl og svagheder – og derfra handle ikke destruktiv men konstruktivt.

Herfra og fremad kan du vælge at forblive i offerrollen men vil opdage du ikke kommer videre! Du vælger at begrænse dig selv og dine muligheder.

Herfra og fremad kan du vælge selverkendelse, handle ansvarsbevidst, proaktivt og opdage positive forandringer!

Det er op til dig!

Som ringe i vandet…

Hav det rart 🙂