Nytår – godt eller skidt

Køber du fyrværkeri fordi du altid har gjort det, eller?

Mange dyr bryder sig ikke om at være i en krigszone.
Det larmer voldsomt, kæmpe brag, knitrende og hylende lyde. Dyret ved ikke hvad det er men vi skal lige huske på at dyr har en fantastisk hørelse, meget bedre end vores menneske hørelse.
Sammen med de voldsomme lyde, kommer der glimt, tæt på og i det fjerne, pludselige glimt, fulgt op af lyd, eller lyd fulgt op af glimt.

Så vis hensyn til dyr der kan reagere med stærk angst – lad være at købe eller anvende fyrværkeri når der er dyr i nabolaget, vis hensyn til din eegne dyr som naboens.

På landet er der lov om affyring af fyrværkeri i nærheden af udegående som indestående dyr(stalde).
Hvert år har i tusindvis af landets 580.000 hunde
og mange andre dyr – lidt under fyrværkeriterror i ugevis.
Hundeejere har problemer med overhovedet at komme til at lufte deres hund i en lang periode – når hunden er angst for at gå ud.

Forbudt – fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold på stald, 200 m til en hundekennel eller et område med udegående dyr.

Mange mennesker bryder sig ikke om at være i en krigszone.

De samme lyde fra fyrværkeri som skræmmer dyrene, er for mennesker lyd forurening, for nogle der har været i krigszoner, eller som bare er særligt sensitive, kan de voldsomme lyde give angst anfald og flashbacks!!!
Også selvom fornuften siger – det er bare nytår, ufarligt og så videre.
Tænk over det, vis hensyn, til disse mennesker.

Forurening hvert nytår

Indåndingsluften er tung ubehagelig, men pyt med det siger mange- det blæser væk!!!
Der er mange mennesker verden over som ønsker stop for fyrværkeri, for eksempel blev fyrværkeri forbudt i Delhi på grund af den tætte smog der er i forvejen.
Hvorfor ikke tage og se realiteterne i øjnene og stop med at købe mængder af fyrværkeri og futte det af. Brug dog pengene på noget fornuftigt.

Fyrværkeri efterlader tungmetaller

Røgen indeholder ikke nogen af de gasser, der kan skade ozonlaget, men til gengæld kan den indeholde en del kemiske forbindelser af natrium, barium, kobber, aluminium, titan og strontium.
Også tungmetallerne bly, kviksølv og cadmium forekommer i fyrværkeri, hvor de – ligesom de øvrige stoffer – bruges til at give fyrværkeriet farve.

Fyrværkeriets farlige stoffer, udledes i naturen, rester fra fyrværkeri kan skade dyr ved indtagelse. Ja en nysgerrig hund en hest en kat…

I Tivoli i København, hvor der 50 gange om året afbrændes fyrværkeri, er der fundet en forhøjet koncentration af bl.a. bly og arsen i søen, som ligger ved siden af det sted, hvor fyrværkeriet brændes af.

Ærligt nytår

Vil du gerne værne om naturen dyrene, børnene og lære børnene at passe på dyrene, naturen og sig selv. Så lær dem at tænke på andre end sig selv. Vis vejen – voksne. Hold et ærligt nytår, spar på krudtet eller lad det være krudt fri og indfør nye traditioner. Det kræver mod – ja, det kræver handling – ja, og et helt nyt værdisæt. Vil du være med til at omskrive historien for dit barn?
Måske du ligesom jeg vil føle glæde og stolthed over at fejre det nye års komme, på en både miljøvenlig og sansevenlig måde – helt ærligt.

Godt nyt år 🙂

Mere i kategorien nytår


About the author

Hvad synes du om det du har læst?

%d bloggers like this: