Ledersporets aftryk

Et nyt projekt

Fordi ledelse handler om mennesker

Vi er tre professionelle parter der har analyseret på fakta, og erfaret hvad de veluddannede ledere, som andre mindre veluddannede ledere, de primært mangler.
Vi har lyttet til medarbejdere, vi har selv været ledet af – ledere. Vi har set og hørt fra diplomledere, MBA’er, topledere, at det springende punkt, og det som mange ledere reelt set springer over, og som man på anerkendte ledelses kurser ikke har haft nok fokus på igennem mange år:
“The Human factor” , sagde én.
“Manglende selverkendelse”, sagde en anden, begge topledere.

Man skal gøre det man er god til og de konsulenthuse der udvikler lederkurser skal endelig gøre det.

Men vi gør noget andet, for vi udvikler ledere
der vil sætte deres aftryk i fremtiden,
vi gør det, fordi det er vi gode til!

Så vores kurser er et uundværligt supplement til den organisation og leder som virkelig vil gøre det ekstra, være det ekstra, blive det ekstra
– som medarbejderne med glæde vælger til, og som er langt mere end blot den søgte lederprofil.

Det er en spændende tid, lige nu, hvor vi samler tråde.
Vi provokerer gerne med viden og erfaring, som ikke altid er det som  lederen ønsker at høre. Mange lukker helt af, selv HR chefen tvivler.
Det kommer hverken lederen eller medarbejderne til gode.

Vores flagskib er det eksklusive lederkursus, som er et unikt sammensat koncept

Tiden modnes langsomt og det som medarbejderne har skreget på i mange år, må vel efterhånden nå lederen, som tager det næste skridt. Next level!
På arbejdspladser findes der understrukturer og selvvalgte ledere, blandt kolleger man har tillid til (engang hed det tillidsrepræsentanter, men de har deres helt en egen funktion idag) så er der opstået HR afdelinger der burde vide bedst, men her sidder man også mange steder med begrænset viden, en særlig overbevisning, desværre for medarbejderne…

De selvvalgte strukturer breder sig, og man forsøger at sende medarbejdere på kurser i håb om…

Og de kan – de teams,
mange af dem kan
andre teams tror de kan.
Men der mangler noget.

Lederen – tror det går så godt
– balance på bund linien, tjek!
– men trives lederen?
– eller er vedkommende den som medarbejderen vælger fra
til fordel for de underliggende selvbestaltede strukturer?
-fordi der mangler noget.
Hvad er det?

Imens finder mange medarbejdere andre græsgange, nyt job,
fordi hvem gider egentlig dårlig ledelse?

Andre medarbejdere klager, beklager, taler om deres leder, der er mange triste historier fra medarbejdere som ikke orker at skifte lederen ud, med en anden, altså på en anden arbejdsplads.
Mange gode forslag har der været, mange har forsøgt.
Strategier er anvendt, og evidens fortæller om det – som er forsøgt.
Kursusdeltagerne skal lære step efter step, om alle elementer af ledelse, om mennesker og typer og hvem der passer til hvad og så videre.

Men hvad med den indre leder?

Vores erfaring hviler på praksiserfaring, på tunge teorier og den menneskelige bund linie, og sidst nævnte har samfundet nu også fået øjnene op for kunne være vigtig.

Konsulenterne bener derud af, med smarte “gøre- øvelser”, som ikke er særligt smarte hvis de bliver på overfladen. Hvilket er håbløst gammeldags
– undskyld min direkte facon.
Mange konsulenter vil gerne lave teambuilding, men der mangler stadig noget!

Dybde, selvindsigt hænger sammen med god ledelse

– og med fare for at udvande ordet “autentisk” mere end det allerede er blevet, så er autenticitet ikke en kunnen – det er en væren. Og bag det udkrystalliseres selvindsigt og visdom, men allerførst og vigtigst: modet til at møde sig selv.

Hos Ledersporet igangsætter vi en proces for at lederen kan udvikle sig i en bestemt retning og sætte sit aftryk ind i fremtiden.
Med de helt rette tiltag i konceptet får lederen den personlige uddannelse i kraft af udvikling som er altafgørende for fremtidens leder.

Store ord? Ja !

Og det bedste er, at vi har mange års erfaring med metoderne og fremgangs måden, samt at videreformidle et indhold der hjælper lederen netop til at sætte sit aftryk i fremtiden!
De indspark, den inspiration vi hos Ledersporet gerne vil dele med dig som er leder, er en ekstra dimension til din gode lederuddannelse og din solide erfaring .

Det er så spændende at arbejde sammen med mine gode kolleger i dette projekt 🙂 fordi vi bidrager med noget særligt hver i sær.

Hav det rart og tjek Ledersporet

About the author

Hvad synes du om det du har læst?

%d bloggers like this: