Et nyt projekt

Fordi ledelse handler om mennesker

Vi er tre professionelle parter der har analyseret på fakta, og erfaret hvad de veluddannede ledere, som andre mindre veluddannede leder, de primært mangler.
Vi har lyttet til medarbejdere, vi har selv været ledet af – ledere. Set og hørt fra   diplomledere, MBA’er, topledere. Et af de springende punkter, er det som mange ledere reelt set springer over, og som man på anerkendte ledelses kurser ikke har haft nok fokus på igennem mange år. The Human factor, sagde én. Manglende selverkendelse, sagde en anden, begge topledere.

Man skal gøre det man er god til og konsulent huse der udvikler lederkurser skal endelig gøre det.

Men vi gør noget andet, vi udvikler ledere der vil sætte deres aftryk i fremtiden, fordi det er vi gode til.

Så vores kurser er et uundværligt supplement til den organisation og leder som virkelig vil gøre det ekstra, være det ekstra, blive det ekstra – som medarbejderne med glæde vælger til, og som er langt mere end blot den søgte lederprofil.

Det er en spændende tid, lige nu, hvor vi samler tråde. Vi provokerer gerne med viden og erfaring, som ikke altid er det lederen ønsker at høre. Mange lukker helt af, selv HR chefen tvivler. Det kommer hverken lederen eller medarbejderne til gode.

Vores flagskib er det eksklusive lederkursus, som er et unikt sammensat koncept

Tiden modnes langsomt og det som medarbejderne har skreget på i mange år, må vel efterhånden nå lederen, som tager det næste skridt.
På arbejdspladser findes der understrukturer og selvvalgte ledere blandt kolleger man har tillid til (engang hed det tillidsrepræsentanter, men de har deres helt en egen funktion idag) så er der opstået HR afdelinger der burde vide bedst, men de sidder også med deres begrænsede viden, desværre for medarbejderne…

Så de selvvalgte strukturer breder sig, og man forsøger at sende medarbejdere på kurser i håb om…

Og de kan – de teams,
mange af dem,
andre teams tror de kan.
Men der mangler noget.

Lederen – tror det går så godt
balance på bund linien
men trives lederen?
eller er vedkommende
den som medarbejderen vælger fra
til fordel for de underliggende selvbestaltede strukturer?
-fordi der mangler noget.
Hvad er det?

Imens finder mange medarbejdere andre græsgange,
fordi hvem gider dårlig ledelse?

Mange gode forslag har der været, mange har forsøgt.
Strategier er anvendt, og evidens fortæller om det som er forsøgt.
Kursusdeltagerne skal lære step efter step, om alle elementer af ledelse, om mennesker og typer og hvem der passer til hvad og så videre. Men hvad med den indre leder?

Vores erfaring hviler på praksiserfaring, tunge teorier og den menneskelige bundlinie, og sidst nævnte har samfundet nu også fået fået øjnene op for kunne være vigtig.

Konsulenterne bener derud af, med smarte gøre øvelser, som ikke er særligt smarte hvis de bliver på overfladen. Det er håbløst gammeldags, undskyld min direkte facon.
Mange konsulenter vil gerne lave teambuilding, men der mangler stadig noget!

Dybde, selvindsigt hænger sammen med god ledelse

– og  med fare for udvande ordet autentisk mere end det allerede er blevet, så er autencitet ikke en kunnen – det er en væren. Og bag bag det udkrystalliseres selvindsigt og visdom, men allerførst og vigtigst: modet til at møde sig selv.

Vores proces hos Ledersporet er at sætte aftryk ind i fremtiden, med de helt rette tiltag i konceptet således lederen får den personlige uddannelse der er altafgørende for fremtidens leder.

Store ord? Ja. Og det bedste er at vi har mange års erfaring med metoderne og fremgangs måden, samt at indhold der hjælper lederen til at sætte sit aftryk i fremtiden!

Det er så spændende at arbejde sammen med mine gode kolleger Hanna og Henrik i dette projekt 🙂

 

Hav det rart og tjek Ledersporet