Skip to main content

Grøn omsorg?

Hvad er grøn omsorg En bølge har rejst sig gennem de senere år – en økologisk tendens der breder  sig som ringe i vandet, nu hedder det: Grøn omsorg eller Green care. Green care er et samlende begreb for aktiviteter der foregår i samspil med naturen, og i naturen, hvor mennesker  – dels drager omsorg […]

Proces med mening

Det er vigtigt Når mennesker rammer kriser, sygdom, ubalance Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og medarbejdere. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele […]

Naturlig terapi

Naturligvis Jeg kan slet ikke undvære naturen Jeg er født i byen og vokset op i byen, men har boet på landet i mere end 30 år. Det eneste der kunne lokke mig væk, var at rejse endnu længere ud…på landet. Jeg har boet i vildmarken, langt ude i den nordsvenske skov, i en fjeld […]

Det kommer os ved!

Bekymrer du dig Bekymrer du dig for hvad forurening gør ved vores fælles jord, hav og klima? Det kan være svært at overskue konsekvenserne af vores fælles valg og handlinger her er uddrag fra et notat om – den nuværende viden om effekterne af seismiske undersøgelser på havpattedyr: Internationale forsknings projekter dokumenterer at havpattedyr påvirkes […]