Hjerne plasticitet

Hjernen er plastisk

Hjernen er foranderlig og kan ændres (neuroplasticitet). Hjernen har en evne til at forandre sig når den bydes særlige forhold.
I daglig tale betyder det, at selvom hjernen engang under sin udvikling blev skadet, og det neurale netværk ændredes, for eksempel på grund af omsorgssvigt, eller traumer, så viser forskning at man kan hjælpe hjernen med at reparere og genskabe nye netværk.

Det kan lade sig gøre at hjernen ændres

– Nye oplevelser skaber ny neurale netværk (hermed helt nye oplevelseskategorier)
– Terapeutisk intervention faciliterer de neuroplastiske processer.

Om den form for terapi jeg tilbyder – hvor heste inddrages:
Psykoterapi med heste inddraget og den psykoterapeutiske ridning som er en intensiv form for kropsterapi, har solid forankring i den moderne neurovidenskab.

Videnskab

Videnskabelige forsøg viser, at allerede efter få timers meditation, påvises molekylære og genetiske forandringer. Anti inflammatoriske gener øges hvilket betyder bedre modstandskraft, øget stabilitet, langt større stresstolerance og dermed bedre velbefindende (øget resiliens).
Man ved at visse dyr – her hesten, regulerer hjerterytmen i samvær med mennesker. Modsat oplever mennesket, følelsesmæssig afstemning, ro og kropslig balance, samt mindre tankemylder i sessioner hvor heste inddrages.

Heste kan være med til at øge resiliens

Hvis heste inviteres omsorgsfuldt og empatisk uden tvang ind i det terapeutiske rum, giver man hesten frihed til at være empat, og den er med til at skabe et rum der bliver terapeutisk (vil du lære hvordan – kan du deltage i et af mine kurser hørende under “Hestekræfter i Terapien” eller deltage i oplæg foredrag.

Hjernen er bare ét organ af flere, i vores organisme

Så når vi taler om det at være sårbar, og særligt at være disponeret for stress, angst og lign. være særligt stresset, have smerter, og/eller begge dele, så er det logik at man får ondt i psyken sammen med en fysisk lidelse og at man ved at belaste organer kan få ondt i psyken – netop fordi psyke, fysik og organer er ren biologi og hænger sammen.
I mine mange år med klienter der møder heste, ses det samme billede igen og igen. “Samvær med heste giver ro” og når der tilsættes terapeutisk intervention sker også heling af psykisk lidelse.

Sårbarhed står i forhold til resiliens,
som svaghed står i forhold til styrke

Vi kan tale om fysisk og psykisk resiliens, eller robusthed
samt vores evne til at klare udfordringer.
Muligheden for at styrke vores robusthed er særlig god i terapi sammen med heste.
Terapi med heste kan give helt nye oplevelser der nærer hjernen til at udvikle sig på en positiv måde. Det er ikke en ‘hokus pokus terapi’, men en effektiv, empatisk, og ekstrem omsorgsfuld måde at give hjernen ro til at udvikle de nødvendige neurale netværk. Og til at hele traumer.

  • Meditation fremmer biologiske processer, og kan dermed ændre den måde DNA fungerer på i hele vores organisme.
  • I terapi hvor heste inddrages, kan man invitere heste på en omsorgsfuld måde til deltagelse.
  • Dens deltagelse i sig selv bibringe oplevelser der minder om meditation.
  • Samværet med heste er langt mere effektivt end meditation, da de er levende og givende væsener og igansætter positive følelse, positive oplevelser. (Neurons “that fire together wire togehter”)
  • Samvær med heste kan i sig selv virke meditativt under de rette forhold.

Hjernen forandres og du er med til at bestemme i hvilken retning.
Udfordrer du den, så ændres den.
Gør du ingenting eller det du altid har gjort,
så står den stille, den sygner hen…eller de spor der er skabt i hjernen bliver kun dybere.
Mønstre forbliver rigide…

Hav det rart

About the author

Hvad synes du om det du har læst?

%d bloggers like this: