Hesten må da være deprimeret

Er hesten syg eller deprimeret?

En kunde spurgte mig for lidt siden:
“Gitte – den hest som går derovre, ser ud til at være trist, er den deprimeret?” Fordi jeg har lagt mærke til følgende:

 • Hesten trækker sig fra de andre
 • Hesten foretrækker at være alene
 • Den ser lidt sur ud, når andre heste nærmer sig
 • Hesten er meget stille og rolig
 • Hesten ser ud til altid at stå og sove
 • Den kommer ikke når jeg kalder
 • Hesten er ikke særlig opmærksom på dens omgivelser
 • Den er ligesom ikke inde i flokken og sammen med de andre
 • Hvis jeg henter hesten går den med helt apatisk, den er ikke opmærksom på mig, den søger imod en boks i stedet for at blive hos mig når jeg står med den…

Tak for din opmærksomhed, og det er meget vigtigt at være opmærksom på hestens adfærd.
Denne hest har disse momenter hvor alt falder sammen i én oplevelse, og man begynder at tolke.
Her er fakta, daglige observationer (i løbet af seneste 3 uger) på hesten samt generel baggrundsviden om den:

 • Hesten er ældre (over 24 år)
 • Hesten veksler i løbet af dagen med stående/liggende hvile, æde, socialisering, opdragelse af de yngre heste, leg, løb
 • Hesten har 7 faste følgere der er afhængige af dens anerkendelse
 • Hesten drager omsorg for nye tilkomne heste
  Hesten er stabil, gennemskuelig og ensartet i adfærd
 • Hesten sætter bøller og alfa-heste på plads, om nødvendigt, hvis de udfordrer den, ellers holder den sig på sin valgte plet
 • Hesten sætter grænser og hesten udstråler autoritet, intelligens
 • Hesten vælger selv sit foder og bliver ikke skubbet væk af andre
 • Hesten handler eller reagerer ikke uoverlagt overfor hverken dyr eller mennesker
 • Hestens reaktions mønster er forudsigeligt i en hver henseende
 • Hesten er flokkens leder valgt af samtlige medlemmer i flokken
 • Hesten har naturlig sfære af respekt om sig
 • Hesten gennemskuer mennesket den er sammen med, er helstøbt i sin fremtoning, sætter sine grænser overfor mennesket og gør som den vil (ikke negativt)
 • Hesten kommer når man(jeg) kalder
 • Hesten er opmærksom, men det ser ud til at den bevidst vælger til og fra om det kommer den ved, det som foregår omkring den (kan det betale sig at bruge energi på)
 • Når hesten hentes, går den tålmodigt med, afventer at mennesket udtrykker sit ønske om dens samarbejde
 • Hesten reagerer altid på ønsket om kontakt, den reagerer på ægte kontakt fra mennesker
 • Hesten tilpasser sig det menneske den er sammen med på en måde så mennesket får tilpas udfordring – hvad har man brug for i det øjeblik, som hjælp, medspil, modstand modspil…osv
 • Den henvender sig og beder om hjælp nar den har brug for det
 • Og denne hest er en intuitiv, intelligent og klog hest, den kommunikerer telepatisk med de individer som evner det
 • Hesten er forudseende, vælger med omhu sit næste træk, den hviler i sig selv, er selvsikker, har tillid til eget valg og sin væren i verden.

Men kender man ikke hesten, og ser man den ikke jævnligt i løbet af dagen, så kan man let tolke anderledes…

Som hesteejer er man den som først bliver blind

– og man ser ikke sin egen hest, objektiv, men subjektivt og kan let misfortolke, eller overfortolke ud fra: “Jeg synes selv det jeg gør er det rette, og min måde at se hesten på er det rigtige”.

En gave at lytte til andres observationer

Derfor er det dejligt med andres observationer på sin(e) hest(e), det giver god anledning til undren og at kigge en ekstra gang, og lytte til hvad, og hvordan andre ser oplever og tolker (eller måske kan høre) vedr. egen hest. En anderledes indstilling, synsvinkel og holdning kan jo hjælpe til at skærpe egen bevidsthed…

Sidste bemærkning om hesten på folden

Det er måske overflødigt at sige at denne omtalte hest ikke lader sig skræmme, at den udviser en form for human humor når den helt bevidst
‘regner den ud’ og med godmodighed driller udvalgte mennesker på udvalgte tidspunkter, hvilket bare SÅ fedt at få lov at opleve 😉

hav det rart 🙂

About the author

Comments

Hvad synes du om det du har læst?

%d bloggers like this: