Hvad er grøn omsorg

En bølge har rejst sig gennem de senere år – en økologisk tendens der breder  sig som ringe i vandet, nu hedder det:
Grøn omsorg eller Green care.

Green care er et samlende begreb for aktiviteter der foregår i samspil med naturen, og i naturen, hvor mennesker  – dels drager omsorg for dyr,  og planter – dels for naturen. Der i gennem opleves en positiv effekt psykisk, fysisk og åndeligt, og dermed drager man omsorg for sig selv.
Green care omfatter forskellige aktiviteter og terapiformer, samt selvhjælps modeller.
At være omsorgsfuld skal komme fra mennesker til naturen, som både dyr og mennesker også er en del af. Vi må give med forstand og hjerte.

Det grønne plus var med fra starten

Hos Stald Plus har vi samlet green care begrebet under vores “plus”.
Vores grønne plus er for menneske og hest.
Et holistisk syn, vi kunne også kalde det økologi, det er to sider af samme sag,
men ordene signalerer- og stritter lidt i hver sin retning.
– – –
Omsorg skal være grøn … det skal give mening og hænge sammen, der må være en kongruens og ensartethed.

Økologi 
Økologi er naturvidenskab, som studerer de levende organismers levesteder og den gensidige påvirkning mellem levende væsner og miljø.
Men økologi handler også om sammenhæng mellem vores indre og ydre natur som mennesker (og det samme for dyr).

Naturen har altid været

– men vi har fjernet os fra den, og det har konsekvenser !
Har du som mange andre et indendørs job, eller et job i et bymiljø udenfor, er din tid i naturen begrænset.
Ja tak, måske du spiser økologisk, og er i berøring med naturen på den måde, og måske er der en park i nærheden af hvor du bor, eller på vej til og fra dit arbejde, men du er stadig et by-menneske uden særlig kontakt til det naturlige rum.

Fokusér nu dine tanker hen imod mere natur,
fordi det er godt for dig
Du er den som lærer dine børn
hvad der er godt for dem.

Alle disse indendørs aktiviteter er en udvikling i samfundet som begrænser os, trods vi er på nettet og har skærmarbejde hvilket efter årtusindskiftet er blevet hver mands “behov”. Det er blevet vigtigt i hverdagen, vi er blevet decideret afhængige af indendørs aktiviteterne.

Undersøgelser viser at mennesker bruger hovedparten af deres liv indendørs

Det er da tankevækkende, når vi oprindeligt er født som
ude-mennesker tilpasset udelivet i hjerne og fysik!

Mode

Det er blevet moderne at sige “motion er godt mod…alt”og man ser en forøgelse af medlemskaber i fitness centre. Alt sammen inden døre.
Jeg har næsten lyst til at sige “bliv endelig derinde, så har vi andre den sparsomme danske natur for os selv”.
Desværre er meget motion, ud over at være en ny sundere livsstil, også blevet en besættelse for mange, at motionere i fitness centeret øger rigtig mange menneskers stress niveau. Ja ja, godt ser det ud, at vi sveder og kæmper, men stress det får mange alligevel.

En måde at hjælpe sig selv på – er at gå noget mere ud!

Naturen har en terapeutisk effekt på os, på vores hjerner, på hele vores velbefindende, og på vores krop.

Det er ikke reel terapi, men det føles sådan

Naturen fungerer holistisk altså som en helhed, det er vældig komplekst og vi vil gerne dele alt op i fragmenter – men helheden styrker vores følelse af formål og forståelse. Alting er forbundet. Så – ud med os!

Økologiske processer, er realistisk, ærligt og en vigtig læring

Vi føler en forbundethed og en del af noget større, miljøet og de lovmæssigheder som nu engang er i naturen.
Vi kan pludselig føle os som en del af noget større, men også vældigt små.
Vi kommer tæt på virkelig angst og stress, ikke bare den mekanisk opståede (som jeg kalder den, mekanisk fordi den ikke er en naturlig stress, den er blevet kronisk for mange, og vi har lært at leve med stress. Både gennem kosten, livsførelsen og vores vanemønstre danner stress. Gennem aktive valg fortsættervi med at stresse vi os selv, men vi er nødt til at erkende at vi er naturmennesker der trives bedst i naturen, fuldstændig andre pattedyr!!!

Jeg stod engang på an aktiv vulkan i udbrud, og mærkede den urkraft som både naturen, men jeg selv besidder. Jeg mærkede den reelle fare, og min angst for en forestående eksamen, forsvandt.

Vi finder ind til os selv

Vi stopper op og finder en sti ind til vores oprindelighed som menneske,
vi kan ikke kontrollere noget som helst derude i naturen, det er en læringsvej vi må gå, for at finde ind til den ro vi alle søger efter, som er så godt for os.

Vi kan visualisere, mentalisere, meditere og forestille os. Det er hjernes tænkende del, som giver liv, saft, kraft og vilje til at manipulere os selv – hen i en bestemt retning. Altså imens vi sidder derinde i rummet og gør det  altså lader hjernen arbejde med forestillinger!
Når vi så kommer ud, i naturen, er den jo helt anderledes virkelig. Her bliver samspillet med naturen meditativt i sig selv.

Naturen hjælper os – naturen er vores medicin

Undersøgelser har vist, at folk, der tilbragte en time i naturen, oplevede en 20% boost både i  hukommelse og opmærksomhed.
Man har også fundet at kreativitet steg med 50 %  efter at folk tilbragte et par dage i naturen. Udover dette forbinder forskning tid i naturen med stressniveau, depression, varighed af helbredelse, samt behov for medicinering.

Det er smart at hjælpe patienter med at få mere tid udendøre. Men det er direkte intelligent at gå derud uanset om du fejler noget, eller ej.

Ud af røret og rør dig

At være aktiv i naturen er naturligt for os, vi kan ikke lade være at være aktive når vi er ude, grønne aktiviteter kan man kalde det. Når vi kommer ud og gør noget aktivt som giver mening, i naturen så får det det godt. Det er endda muligt at blive rørt. Rørt til tårer, rørt om hjertet rørt over vores forbundethed.

På landet derude

Os der bor og arbejder på landet ved, at der altid er noget at gøre, vi går, løfter, flytter, bukker os, samler op og får på den måde fysisk bevægelse uanset om vejret er koldt varmt, vådt eller tørt. Hos os finder vi ikke dårligt vejr, vi er en del af vejret, og tilpasser os. Vi passer dyrene, de SKAL have mad, omsorg og vi påtager os ansvaret for dyrets velbefindende. Vi må tilsidesætte vores egne behov, for at drage omsorg for andre,
dyr – mennesker.

Giv og få

Det er vigtigt at give videre, det er vigtig for os som mennesker at give,
så meget mere bliver os givet tilbage.
Mange mennesker i nutiden kræver ind, skal have og skal have, men det er som et u-udtømmeligt hul. Vi kan aldrig fylde det op.
Der er mennesker som overspiser, der er mennesker som suger opmærksomhed til sig, mennesker som ikke kan få kærlighed nok.

Gå dog ud i naturen og giv – så får du tilbage!
Den aktive livsstil, er en stor bonus i menneskets stadig mere stillesiddende livsstil. At være aktiv i naturen forbedrer humør og selvværd. Forskning viser at interaktioner med planter, specifikt træer, har en rolle i fysisk og psykologisk sundhed og i at tackle mental sygdom.
Når vi lærer om økologien, de mentale systemer og naturen, så lærer vi hvordan vi ved egen hjælp kan opfylde behov på en sund måde. Vi heles, vi trives.

Det er et aktivt valg vi har

Men for mange kræver det at man begynder at tænke anderledes.
For eksempel i USA er man ikke vant til at føle sig tryg ved at børn klatrer og bruger deres motorik, det er også mange steder utrygt for forældre at sende sit barn ud i naturen. Vi gør det gladeligt i Danmark, men vi bør gøre det endnu mere. Der må være flere uderum, flere udeskoler, og endnu flere aktive steder hvor man også er sammen med dyr. Ikke bare på besøg i en zoo, eller på en gård, men sammen med dyr – altså SAMMEN MED – i dagevis.

Dyrene

Dyrene,  for mit vedkommende – heste, er så naturlige, de ikke er rideskoleheste, de slides ikke fysisk/følelsesmæssigt efter brug, som et servicedyr. De får lov at være dyr, og bidrage med den naturlige adfærd. De skal ikke “rette ind og gå i ring på kommando”, eller stå til rådighed og bruges i timevis undervisning.

I stedet hjælper de dig som besøger os (kursist/klient/elev) med at finde den ro du higer efter og har brug for, de ser dig som du er, de samarbejde med dig og måske udfordrer dig. Du hjælper med at passe dem, ordne deres omgivelser, er sammen med dem om visse opgaver. Du giver dem omsorg, og du giver naturen omsorg – fordi du investerer tid og interesse heri.

Du får så mange tusinde gange omsorg tilbage fra naturen og fra dyrene
tilbage til livet.

Se DET er grøn omsorg, det er holistisk, og det er økologi.
På Stald Plus Gården – Center for terapi og selvudvikling med heste inddraget
er ét af de steder i Danmark hvor grøn omsorg/økologi er rammen om det daglige arbejde.
Naturterapi, vildmarksterapi, psykoterapi og trivsel for mennesker og dyr .
Se mere på www.StaldPlus.dk
Følg også Stald Plus på Facebook

I Danmark har vi nu også dannet et netværk der kalder sig Green Care Netværket
Hav det rart:-)